Bedriftsavtale

Nå lanserer vi bedriftsavtaler for små og mellomstore bedrifter

Vi tar vare på de ansatte med behandling, arbeidsplassvurdering og veiledning for å holde staben frisk og rask. De ansatte vil føle seg ivaretatt, arbeidsmiljøet blir bedre og sykefraværet går ned.

  • Avtalen tilpasses hver enkelt bedrift.
  • Sykefravær er dyrt for samfunnet og for arbeidsgiver.

Viktige fakta om sykefravær:

  • Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet.
  • I Norge har 40% av sykmeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager.
  • I tillegg kommer egenmeldinger, for eksempel kan en akutt vond rygg ofte føre til noen dagers egenmelding.
  • Omlag 20% av norske arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel- og skjelettplager. En tredjedel av uføretrygdene har årsak i muskel- og skjelettsykdommer.

-(Arbeidstilsynet)

Kontakt oss for mer informasjon.

Til toppenNaviger