Har du disse symptomene?

Vi har laget en liste over typiske symptomer vi behandler på vår klinikk.

Unge, gamle, spreke, passive, skeptiske eller beskjedne, vi har alle variasjonene av pasienter. Muskel- skjelettplager kan noen ganger være enkle å behandle, andre ganger kan det være sammensatt av flere årsaker. Vår hensikt er å finne riktig diagnose og årsak til plagene og deretter besørge riktig behandling. Så langt det er mulig behandler vi pasientene i klinikken, men i enkelte tilfeller kan konklusjonen bli å henvise til annen behandling eller til spesialist.

Til toppenNaviger