Fysioterapi

bilde

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Offentlig autorisasjon er nødvendig for å kunne arbeide som fysioterapeut. Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste.

Fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppen og dens behov og muligheter for bevegelse, er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelsen baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutens fagområde er kropp og bevegelse. Kunnskap om menneskekroppen sees i sammenheng med kunnskap om samfunn og miljø. Fysioterapeuten kartlegger hvilke muligheter pasienter/brukere har til å bli bedre gjennom behandling og trening. Fysioterapeuter arbeider også forebyggende gjennom rådgiving og opplæring for å hindre helseskader.

Til toppenNaviger